Equip Directiu

La Junta Directiva i l’organigrama de la SD Formentera està confeccionat per les següents persones:

  • Presidència i àrea de màrqueting i comunicació: Toni Roig
  • Vicepresidència esportiva: Felip Portas
  • Vicepresidència econòmica: Vicent Mayans
  • Vicepresidència social: Jaume Ferrer
  • Secretària: Pilar Serra
  • Tresorer: Sebastià Ferragut

 

Altres responsables que treballen coordinats amb les vicepresidències:

  • Àrea Esportiva: Israel García, Carles Méndez (futbol base), Miquel Roig (cases i cartells)
  • Àrea Social: Óscar Campillo (socis i afició), Jane Wenham (50è aniversari)
  • Àrea de Màrqueting i comunicació: Maria Bixquert (Botiga i taquilla), Toni Ferrer, Paco Peralta i Jordi Mayans (Taquilla).

 

(Notícia relacionada)

TONI ROIG ÉS ESCOLLIT PRESIDENT DE LA SD FORMENTERA