VALORS I RESPONSABILITATS DELS ENTS PARTICIPANTS DE L’ESPORT

Com ESPORTISTA:

1- Donar el millor de mi mateix com a persona.

2- Gaudir fent esport i cuidar la meva salut.

3- Respectar als meus companys/es, als rivals, al meu entrenador, a l’àrbitre i al públic.

4- Utilitzar amb sentit comú les instal·lacions esportives i el material.

5- Mostrar solidaritat i cooperació en tots els sentits.

6- Dialogar davant qualsevol conflicte i fomentar la resolució d’aquests.

7- Treballar en equip per aconseguir els millors resultats.

8- Ser tolerant amb els altres i respectar les febleses de cadascun.

9- Acceptar els èxits i els fracassos de forma esportiva.

10- Aprendre a sacrificar l’interès particular en benefici del grup.

 

Com PARE/MARE:

1- Valorar l’esforç que fa el meu fill/a de compaginar esport i estudis.

2- Col·laborar que el meu fill/a experimenti en més d’una modalitat esportiva.

3- Recolzar al meu fill/a en la seva elecció sobre la pràctica, en aquest cas del futbol, sense influir en la seva decisió.

4- Assegurar-me que els tècnics-formadors estan ben formats i es preocupen pel desenvolupament integral de l’esportista.

5- Implicar-me en la formació esportiva del meu fill/a dirigida a la millora de la seva salut i les seves capacitats físiques i psíquiques.

6- Col·laborar en les tasques del Club.

7- Tenir un reforç positiu per al meu fill/a independentment del resultat.

8- Animar a tot moment al meu fill/a i fins i tot als adversaris.

9- Donar exemple al meu fill/a d’una vida saludable.

10- Mostrar un absolut respecte per les decisions dels tècnics-formadors i dels àrbitres.

 

Com PÚBLIC:

1- Respectar a tots els esportistes que participin en la competició.

2- Mantenir una actitud cordial amb la resta del públic.

3- Reconèixer amb aplaudiments les bones jugades de tots els esportistes.

4- No insultar ni adoptar formes ofensives per dirigir-se als àrbitres als jugadors o als tècnics-formadors.

5- Difondre el contingut d’aquestes lineas entre la resta dels assistents.

6- Mostrar respecte davant les decisions dels tècnics-formadors i dels àrbitres.

7- No cridar als esportistes si cometen errors, no corejar càntics despectius ni mostrar comportaments que distorsionin el bon ambient durant la competició.

8- Evitar qualsevol comportament violent.

9- Col·laborar amb les persones responsables de les instal·lacions per al seu manteniment i neteja.

10- Aplaudir totes les accions que suposin la defensa del joc net entre els esportistes.

 

Com TÈCNIC-FORMADOR:

1-Treballar per aconseguir que els esportistes es desenvolupin com a persones a través de l’esport.

2- Fomentar la igualtat d’oportunitats.

3- Transmetre el respecte entre tots els participants com a condició indispensable de la pràctica esportiva.

4- Donar un reforç positiu a totes les accions esportives, sense importar el resultat.

5- Posar per sobre de tot la salut física, psíquica i emocional dels esportistes.

6- Adaptar els mitjans disponibles i les regles de joc a les capacitats dels esportistes.

7- Col·laborar amb els esportistes per trobar un equilibri entre la pràctica esportiva i els estudis.

8- Reforçar totes les accions dels esportistes que contribueixin al seu desenvolupament personal.

9- Ser honest i responsable per regir el meu comportament amb un codi ètic.

10- Mantenir equilibri emocional, no cridar, no enfadar-se, i no menysprear a ningú.

INFORMACIÓ DE L’ESCOLA DE FORMACIÓ ESPORTIVA SD FORMENTERA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *