PLANIFICACIÓ COMUNICACIÓ. ENTREVISTES I RODES DE PREMSA

Català:

PLANIFICACIÓ COMUNICACIÓ ENTREVISTES I RODES DE PREMSA

Amb l’objectiu primordial d’afavorir el treball de club de la SD Formentera, s’estableixen les següents indicacions a seguir pel que fa al protocol de comunicació i rodes de premsa:

  • No es concediran entrevistes en el dia de descans dels jugadors ni el mateix dia de partit fins que s’hagi disputat. L’única persona que podrà atendre els mitjans el dia de partit abans que es disputi, serà l’entrenador.
  • No es permetrà l’entrevista a cap jugador, entrenador, director esportiu, president o qualsevol membre del club sense l’autorització prèvia del departament de comunicació de la SD Formentera.
  • Es permetrà la captació d’imatges dels entrenaments marcats en l’agenda setmanal des d’una posició allunyada de la zona de treball dels jugadors. No es podran interferir en cap moment les sessions d’entrenament ni situar-se en zones de pas de l’equip. Els membres del club indicaran la zona on s’ha de realitzar la gravació.
  • El mitjà de comunicació que desitgi acudir als entrenaments ho haurà de comunicar prèviament al departament de comunicació del club. En cas de no comunicar-se, el club pot decidir no permetre la gravació.
  • Les entrevistes posteriors a l’entrenament amb l’entrenador o jugadors es faran, com a norma general, a la sala de premsa del camp de futbol.

Per a qualsevol petició d’entrevistes o gravació d’entrenaments s’hauran de sol·licitar al departament de comunicació del club, com a mínim 24 hores abans, mitjançant el correu comunicacio.sdformentera@gmail.es o el telèfon del cap de premsa.

Les acreditacions per als partits que jugui la SD Formentera com a local es podran sol·licitar dins de la setmana del partit: des del dilluns fins al divendres a les 15.00 h. Aquest procés s’haurà de fer a través del correu electrònic comunicacio.sdformentera@gmail.es o a l’enllaç que us facilitem al peu de pàgina. No s’acceptarà cap sol·licitud per qualsevol altre mitjà diferent als indicats.

 

Castellano:

PLANIFICACIÓN COMUNICACIÓN ENTREVISTAS Y RUEDAS DE PRENSA

Con el objetivo primordial de favorecer el trabajo de club de la SD Formentera, se establecen las siguientes indicaciones a seguir en cuanto al protocolo de comunicación y ruedas de prensa:

  • No se concederán entrevistas en el día de descanso de los jugadores ni el mismo día de partido hasta que se haya disputado.
  • No se permitirá la entrevista a ningún jugador, entrenador, presidente o cualquier miembro del club sin la autorización previa del departamento de comunicación de la SD Formentera.
  • Se permitirá la captación de imágenes de los entrenamientos marcados en la agenda semanal desde una posición alejada de la zona de trabajo de los jugadores. No se podrán interferir en ningún momento las sesiones de entrenamiento ni situarse en zonas de paso del equipo. Los miembros del club indicarán la zona donde se tiene que realizar la grabación.
  • El medio de comunicación que desee acudir a los entrenamientos lo tendrá que comunicar previamente al departamento de comunicación del club. En caso de no comunicarse, el club puede decidir no permitir la grabación.
  • Las entrevistas posteriores al entrenamiento tanto con el entrenador como los jugadores se harán, como norma general, en la sala de prensa del campo de fútbol.

Para cualquier petición de entrevistas o grabación de entrenamientos se tendrá que solicitar al departamento de comunicación del club, como mínimo 24 horas antes, mediante el correo comunicacio.sdformentera@gmail.es o el teléfono del jefe de prensa.

Las acreditaciones para los partidos que juegue la SD Formentera como local se podrán solicitar dentro de la semana del partido: desde el lunes hasta el viernes a las 15.00 h. Este proceso se tendrá que hacer a través del correo electrónico comunicacio.sdformentera@gmail.es o en el formulario que se facilita en el siguiente enlace. No se aceptarán solicitudes por otro medio diferente a los indicados.

SOL·LICITUD ACREDITACIONS

INFORMACIÓ ACREDITACIONS MITJANS