INFORMACIÓ ACREDITACIONS MITJANS

Català:

ACREDITACIONS SEGONA B
Les acreditacions per als partits de Segona Divisió B se sol·liciten directament al club mitjançant l’e-mail comunicacio.sdformentera@gmail.com o en el formulari de la pàgina web del club.

Ho pot sol·licitar qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui premsa escrita, reporters gràfics, ràdio o televisió.

S’ha d’indicar el partit de referència i el mitjà, noms, càrrecs i DNI de les persones que hagin d’accedir al recinte.

Les zones a les quals tenen accés els mitjans de comunicació en els partits regulars de Segona B són: tribuna de premsa, terreny de joc i sala de premsa.

 

Castellano:

ACREDITACIONES SEGUNDA B
Las acreditaciones para los partidos de Segunda División B se solicitan directamente al club mediante el e-mail comunicacio.sdformentera@gmail.com o en el formulario de la pagina web del club.

Lo puede solicitar cualquier medio de comunicación, ya sea prensa escrita, reporteros gráficos, radio o televisión.

Se debe indicar el partido de referencia que se va a cubrir y el medio, nombres, cargos y DNI de las personas que tengan que acceder al recinto.

Las zonas a las que tienen acceso los medios de comunicación en los partidos regulares de Segunda B son: tribuna de prensa, terreno de juego y sala de prensa.