PROJECTE ESCOLA DE FORMACIÓ DE FUTBOL SD FORMENTERA (Versió Català)

PROJECTE ESCOLA DE FORMACIÓ

SD FORMENTERA – TEMPORADA 2018/19

Objectius Principals

• Fomentar l’educació a través de la pràctica del futbol.
• Oferir un programa de sessions que seran diferents al llarg de l’any, per donar a conèixer recursos, mecanismes, tècniques i tàctiques pròpies d’aquest esport.
• Articular les activitats esportives de forma eminentment pràctica i participativa, organitzant competicions tan internes (entrenaments) com a externes que afavoreixin l’adequada canalització d’habilitats i destreses que complementin un model d’educació integral.
• Ensenyarem d’una forma didàctica les qualitats físiques i coordinatives que són bàsiques per al desenvolupament de l’alumne.
• Inculcarem els bons costums esportius com són l’escalfament, els estiraments, la higiene després de l’exercici.
• Desenvolupar la pràctica de l’esport com a recreació, divertiment i complement fonamental de la formació global de tots els esportistes.
• Oferir als nostres alumnes programes d’activitats físiques i esportives (participatives o competitives) adequades a la seva edat i necessitats.
• Ser un element coadjuvant per a la integració dels col·lectius desfavorits, tals com a immigrants, deprimits socioeconòmics, persones amb discapacitats, etc.
• Fer de la pràctica esportiva un instrument per a l’adquisició de valors tals com la solidaritat, la col·laboració, el diàleg, la tolerància, la no discriminació, la igualtat entre sexes, l’esportivitat i el joc net.
• Afavorir la utilització de les instal·lacions esportives.
• Tractarem la cerca de talents esportius.
• Tractarem d’inculcar al nen esportista, el doble vessant de tota activitat esportiva que és l’esperit competitiu i/o de superació sense que menys cavi el respecte pel rival i el company i que tot serveixi per a una millora tan social i humana de forma individual alhora que col·lectiva de tot el que practiqui l’esport.

Normativa General

1. Les activitats s’ofereixen per a nens, nenes i joves nascuts de 2000 a 2014.
2. Les activitats tenen una durada compresa entre Setembre de 2018 i Juny de 2019.
3. La inscripció es realitzarà, amb caràcter general, en la mateixa Oficina de l’Escola (Sala de Premsa – Camp Municipal de Sant Francesc), en horari de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 hores.
4. Els nens/as i joves que vulguin participar a l’Escola hauran d’inscriure’s cobrint la fitxa d’inscripció, abonar el pagament de la quota establerta i presentar la documentació exigida en cada cas. Els pares/mares/tutors seran els responsables de la tramitació de la inscripció i hauran de signar la fitxa i les autoritzacions que els siguin requerides.
5. El procediment d’inscripció per a la quota es realitzarà en efectiu en les Oficines de l’Escola o mitjançant domiciliació bancària. En tots dos casos s’emplenarà el full d’inscripció i es lliurarà en l’Oficina de l’Escola correctament emplenada i signada, juntament amb el rebut del pagament en cas d’optar per la domiciliació bancària. El termini per retornar el full d’inscripció amb la documentació adjunta (si n’hi hagués) finalitzarà el 30 de SETEMBRE de 2018. Posteriorment es procedirà al registre del participant. TAMBÉ POT DESCARREGAR EL FULL D’INSCRIPCIÓ EN AQUESTA WEB (més a baix)
6. No es retornarà la quota d’inscripció per motiu de lesió, contraindicació mèdica, abandó voluntari, conflicte d’activitats, desinterès o qualsevol altra circumstància personal dels participants.
7. En el que a les normes d’inscripció i participació es refereix, s’estarà al que es disposa per l’Adreça Esportiva de l’Escola que es reserva, així mateix, el dret de poder realitzar quantes actuacions, modificacions o adaptacions siguin necessàries per garantir el bon desenvolupament i funcionament de les activitats previstes i/o per garantir la seguretat i cura dels menors, i l’atenció als centres escolars i a les famílies.
8. La inscripció a l’Escola suposa l’acceptació de les presents normes, així com les que puguin ser establertes posteriorment per l’Adreça Esportiva de l’Escola, o si escau, conforme al contingut en el punt anterior.
9. Es mantindrà un canal de comunicació constant amb les famílies a través de circulars remeses en grups de WhatsApp i/o via mail.

Equipacions

1. És obligatori l’ús de la roba oficial de la SD Formentera en totes les competicions en les quals es participi. S’entén per roba oficial tant l’equipació de competició (samarreta, pantalons i mitjanes), com la d’entrenament (samarreta, pantalons i dessuadora) i la de passeig (polo, bermudes i/o xandall).
També serà obligatori portar la roba en els desplaçaments que es realitzin en grup.
2. S’oferirà un pack complet de roba que inclourà, motxilla, conjunt d’entrenament (pantalons, samarreta i dessuadora), xandall i conjunt de passeig (polo i bermudes). Existirà l’opció de fraccionar aquest pagament. Podeu sol·licitar més informació a l’Oficina de l’Escola.
També s’oferiran les peces per separat.
3. Els esportistes/alumnes tenen l’obligació d’assistir als actes que la SD Formentera realitzi amb caràcter públic i/o privat degudament uniformats.

L’ALUMNE HAURÀ D’APORTAR OBLIGATÒRIAMENT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

* DNI.

* CERTIFICAT DE RESIDENT.

* AUTORITZACIÓ SIGNADA PER AL TRANSPORT.

* AUTORITZACIÓ SIGNADA PER A LA PROTECCIÓ DE DADES.

* AUTORITZACIÓ SIGNADA PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ELS GRUPS DE WHATSAPP.

Formes de pagament

Pot pagar la inscripció de l’alumne/s en efectiu o mitjançant transferència bancària:

  • Pagament en efectiu: Acudir personalment a les oficines del camp de futbol en el següent horari de dilluns a divendres: 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
  • Transferència bancària: Pot efectuar el pagament al número de compte: E S 8 6 0 0 7 5 6 8 7 1 9 8 0 6 0 2 6 0 8 4 3 2

Full d’inscripció

Pot sol·licitar el full d’inscripció a les oficines del camp de futbol o descarregar-la directament al següent enllaç (faci clic)

FICHA DE INSCRIPCION

Atenció al Públic

OFICINA CAMP MUNICIPAL DE SANT FRANCESC (Sala de Premsa)
Horari: de 9.00 A 13.00 i de 16.00 a 20.00 hores

Per Telèfon 689 910 444 (Director Esportiu, Jose Quereda “Pirri” )

Email: infosdformentera@gmail.com

(Versió castellà)

https://sdformentera.es/proyecto-escuela-formacion-futbol-sd-formentera/

VALORS I RESPONSABILITATS DELS ENTS PARTICIPANTS DE L’ESPORT

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *