CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 18 DE DESEMBRE

Benvolgut Soci, benvolguda sòcia,


Per la present, us informam que la Junta Directiva de la SD Formentera, en sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2021, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària per al dissabte 18 de desembre de 2021 a les 18:00h en primera convocatòria i a les 19:00h en segona, tal i com marquen els Estatuts del Club, que es celebrarà al Local Social del Camp Municipal de Futbol, 07860 Sant Francesc Xavier, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si s’escau, de la memòria de l’exercici anterior: informe de gestió
  social, econòmica i esportiva 2020-21.
 2. Liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2020-21), balanç econòmic,
  inventari, rendició i aprovació de comptes.
 3. Projecte pressupost de l’exercici 2021-22.
 4. Cessament del vocal Sr. Jordi Mayans Juan i ratificació del substitut Sr. Isidor
  Torres Mayans.
 5. Propostes formulades per la junta directiva o pels socis sempre que siguin
  avalades per un 5% d’aquests.
 6. Precs i preguntes.

Podeu consultar els estatuts en el següent enllaç: https://sdformentera.es/estatuts-sd-formentera/


La documentació està disponibles pels socis i sòcies que ho vulguin consultar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *